O nás

Společnost k 8.8.2017 změnila název a předmět činnosti.

Více informací:

www.kavalir-invest.cz

Akciová společnost PROINJECT CZ a.s. vznikla v roce 2008, stávajícími vlastníky byla převzata v roce 2010 z a účelem realizace podnikatelského záměru.

Předmětem činnosti společnosti je výroba jednorázových bezpečnostních injekčních stříkaček a s tím související výstavba výrobního závodu v lokalitě Ralsko-Kuřivody. Tento produkt reaguje na mezeru na trhu, která je vytvářena pokračujícím trendem změn legislativy zejména na úrovni EU, který směřuje k povinnému používání bezpečnostních zdravotnických prostředků namísto běžných typů a také obecnou poptávkou po produktových inovacích.

Společnost je držitelem výhradní licence k využívání příslušných chráněných technických řešení (patentů) na výrobek, jehož potřebnost posuzovalo i Ministerstvo zdravotnictví ČR, které realizaci záměru jednoznačně doporučilo a deklarovalo, že odpovídá požadavkům legislativy.

Společnost je členem oborového klastru MEDICAL DEVICES CZECH z.s.p.o.

Dále se společnost zabývá výzkumnými a vývojovými aktivitami ve spolupráci s VŠ (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně, Technická univerzita v Liberci) a jinými významnými subjekty v oboru (Nemocnice na Homolce).